Vernieuwende politiek gericht op het belang van de inwonersSubnavigatie:

Nieuws


U bevindt zich hier

Content:

Lokaal nieuws: Keerpunt 74 wil uitleg klachten Siemerink

Datum: 25-05-2011

Door: BNdeStem

De Geertrui­denbergse fractie Keerpunt 74 vraagt zich af hoe de gemeente omgaat met klachten die binnen­komen over het bedrijf Siemerink in Geertruidenberg. Ook wil de fractie weten of en hoe er wordt gehandhaafd. Raadslid Wendy Muis stelt vragen aan het gemeen­tebestuur. Ze doelt met name op het gebruik van gemeentegrond door Siemerink. „Ik ben door men­sen aangesproken die overlast erva­ren”, vertelt Muis. „Het bedrijf ver­voert silo’s naar de overkant van de weg, waarvoor ze beide weg­helften gebruiken. Ik vraag me af of dit wel op de juiste momenten gebeurt. Ook kunnen de silo’s, die bij het bedrijf geparkeerd staan, het zicht wegnemen vanaf de weg.” Niks ten nadele van Sieme­rink, vindt Muis. „Het is een goed bedrijf, maar het is ook een bela­den onderwerp. Er was in het ver­leden al te veel onduidelijkheid. Bovendien schort het nog weleens aan handhaving in de gemeente.”